24/7 bereikbaar | Bel nu: 06 53405646

Bijzondere en unieke handgemaakte gevlochten uitvaartkisten

AVG-verklaring | Handelsonderneming Henk Boerland
Via de website www.henkboerland.nl van Handelsonderneming Henk Boerland gevestigd in Nederland worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Handelsonderneming Henk Boerland respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo kunt u uw gegevens achterlaten bij het plaatsen van een order of reactie op www.henkboerland.nl. Verder biedt de website de mogelijkheid om documentatie of de brochure aan te vragen, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw aanvraag te behandelen. Tot slot kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief. Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

  • NAW-gegevens
  • e-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IP-adres
  • Bankgegevens i.v.m. betaling aan Handelsonderneming Henk Boerland BV of een (retour) betaling van Handelsonderneming Henk Boerland BV aan u.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • U gebruik laten maken van onze dienstverlening
  • Het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website
  • Het afhandelen van uw aanvragen en het informeren over het verloop daarvan.
  • Het verzenden van orders en-of (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven
  • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website en email

Bewaartermijnen:
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief:
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging:
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden:
Handelsonderneming Henk Boerland BV verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens:
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens.
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@henkboerland.nl .

Profilering:
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering. Hierbij komen we op basis van uw persoonsgegevens tot één of meerdere profielen. Met deze profielen kunnen wij u betere en gerichtere commerciële aanbiedingen doen. Uiteraard heeft waarborging van uw privacy hierbij de hoogste prioriteit.

OVER DEZE VERKLARING

Websites van derden:
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens:
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Als u vragen heeft over uw privacy en onze AVG-verklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Handelsonderneming Henk Boerland via:

Rouwkooplaan 5
2251 AP Voorschoten
Tel: +31(0)85-489 7669
e-mail: info@henkboerland.nl

Deze AVG-verklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2024.

Chat openen
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?